Valdība apstiprinājusi  VARAM izstrādāto atbalsta programmu fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās. Šis lēmums ir solis uz priekšu mūsu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kā arī  ļaus kāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas un sniegs iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, lai ilgtermiņā samazinātu rēķinus par elektrības un siltumenerģijas patēriņu.

Kurš var pieteikties atbalstam.

Viens no risinājumiem ir daudz plašāka atjaunojamo energoresursu iekārtu izmantošana enerģijas ražošanai pašpatēriņa nodrošināšanai mājsaimniecībās. VARAM izstrādātā atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām. 

 

 Jautāt mums par atbalstu programmu.

 

 

 

IZVĒLĒTIES GRANULU ŠĶELDU KATLU

IZVĒLĒTIES SAULES KOLEKTORUS

Izvēlēties siltumsūkni

IZVĒLĒTIES SILTUMSŪKNI

 

 

 

 

IZVĒLĒTIES SAULES BATERIJAS

 

 

IZVĒLĒTIES GRANULU ŠĶELDU KATLU

IZVĒLĒTIES SAULES KOLEKTORUS

Izvēlēties siltumsūkni

IZVĒLĒTIES SILTUMSŪKNI